Log in

Nieuwe aanbieders (die na 1 januari 2022 zijn gestart) en aanbieders waarbij na 1 januari 2022 een wijziging in de rechtsvorm heeft plaatsgevonden, waardoor het KvK nummer is gewijzigd,  moeten over 2022 en 2023 een jaarverantwoording aanleveren.

De pauzeknop geldt alleen voor bestaande zorgaanbieders (aanbieders die voor 1 januari 2022 al een praktijk voerden). Ook blijft de verplichting gelden voor zorgaanbieders die voorafgaand aan het boekjaar 2022 al een verantwoordingsplicht hadden.