Log in

De meeste zorgverzekeraars hebben hun tarieven voor 2021 bekendgemaakt. In veel gevallen leiden die tot onbegrip en verontwaardiging bij logopedisten. De NVLF wil dat het ministerie en de politiek nu stelling nemen. Het is de vereniging immers niet toegestaan zelf te onderhandelen met verzekeraars.

De NVLF is zwaar teleurgesteld over de houding van een aantal zorgverzekeraars, de betere niet te na gesproken. Na de overduidelijke conclusies in het rapport van het Kostenonderzoek en de concrete werkagenda die de NVLF vervolgens heeft opgesteld, was er vertrouwen dat zorgverzekeraars de conclusies van het onderzoek zouden volgen. In daden, dus met een tariefaanbod dat aansluit bij het genoemde bedrag van minstens 38 euro. Dat vertrouwen is door veel verzekeraars geschaad. De beroepsgroep voelt zich niet serieus genomen.

Grote verschillen
Een enkele zorgverzekeraar komt wel met een acceptabel aanbod. De NVLF vindt de verschillen tussen de zorgverzekeraars onverklaarbaar en wil daar opheldering over. Zo benaderen Menzis en Zorg & Zekerheid de 38 euro, terwijl de