Lees verder

De meeste zorgverzekeraars hebben hun tarieven voor 2021 bekendgemaakt. In veel gevallen leiden die tot onbegrip en verontwaardiging bij logopedisten. De NVLF wil dat het ministerie en de politiek nu stelling nemen. Het is de vereniging immers niet toegestaan zelf te onderhandelen met verzekeraars.

De NVLF is zwaar teleurgesteld over de houding van een aantal zorgverzekeraars, de betere niet te na gesproken. Na de overduidelijke conclusies in het rapport van het Kostenonderzoek en de concrete werkagenda die de NVLF vervolgens heeft opgesteld, was er vertrouwen dat zorgverzekeraars de conclusies van het onderzoek zouden volgen. In daden, dus met een tariefaanbod dat aansluit bij het genoemde bedrag van minstens 38 euro. Dat vertrouwen is door veel verzekeraars geschaad. De beroepsgroep voelt zich niet serieus genomen.

Grote verschillen
Een enkele zorgverzekeraar komt wel met een acceptabel aanbod. De NVLF vindt de verschillen tussen de zorgverzekeraars onverklaarbaar en wil daar opheldering over. Zo benaderen Menzis en Zorg & Zekerheid de 38 euro, terwijl de reguliere tarieven van CZ en Zilveren Kruis rond de 4 euro lager liggen. Waarom gaat de ene zorgverzekeraar wel mee met de conclusies van het rapport en de andere niet? Die vraag is bij Zorgverzekeraars Nederland neergelegd, maar de koepelorganisatie verwijst naar de individuele verzekeraars.  
Wij hebben als eerste stap de zorgverzekeraars uitgenodigd om dit te komen uitleggen tijdens een online sessie op donderdag 15 oktober. Jullie kunnen deze sessie rechtstreeks volgen en ontvangen hier spoedig meer informatie over. Daarnaast neemt de NVLF op korte termijn contact op met het ministerie en de Tweede Kamer.

Bestuurlijke afspraken
Het Kostenonderzoek komt voort uit de Bestuurlijke Afspraken 2019-2022, die zorgverleners, patiëntvertegenwoordigers, verzekeraars en de minister van Medische Zorg hebben ondertekend. Uit de nu gepresenteerde tarieven zou opgemaakt kunnen worden dat de zorgverzekeraars de afspraken niet langer als leidraad hanteren. De NVLF wil weten waar de logopedisten aan toe zijn. Indien gewenst en mogelijk trekken we samen op met de PPN-partners.

Naar de rechter
Een aantal leden heeft ons gevraagd of juridische stappen mogelijk zijn. Ze willen dat de NVLF naar de rechter stapt of dat de vereniging leden ondersteunt. Na onderzoek blijkt dat juridische acties geen enkele kans van slagen zullen hebben. De vereniging zal deze weg daarom niet inslaan.

Desalniettemin gaan wij alles op alles zetten om de betreffende zorgverzekeraars duidelijk te maken dat wij ons niet langer aan het lijntje laten houden. Wij nemen ons aandeel in het rapport zeer serieus. Zij kunnen niet achterblijven.