Log in
Vanaf medio januari is VECOZO gestart om zorgaanbieders, waaronder logopedisten, via een e-mail uit te nodigen om de bestaande overeenkomst te vernieuwen. Ben je aangesloten bij VECOZO? Dan ontvang je vanzelf een uitnodiging hiervoor.
Redactie

Voor alle praktijkhouders geldt dat zij dit kalenderjaar de overeenkomst moeten vernieuwen. Vanaf half mei gaat VECOZO wekelijks grotere groepen zorgaanbieders aanschrijven. Met de uitnodiging in de mail doorloop je gemakkelijk de digitale aanmeldstraat.

Waarom een nieuwe aansluitovereenkomst?
Alle 50.000 bij VECOZO aangesloten zorgaanbieders komen aan de beurt. Dit is nodig omdat ze in de loop der jaren flink zijn gegroeid en wet- en regelgeving is veranderd. Daarnaast zijn zorgaanbieders met een nieuwe aansluitovereenkomst niet alleen verzekerd van het gebruik van VECOZO’s huidige diensten, maar ook van gewijzigde of nieuwe diensten. Denk aan de Wlz-raadpleegfunctie die ze momenteel ontwikkelen. De bijzondere voorwaarden van de nieuwe aansluitovereenkomst zijn nodig om gebruik te kunnen maken van nieuwe of gewijzigde diensten.

Binnen twintig minuten
Na het doorlopen van de digitale aanmeldstraat, moet de tekenbevoegde van hoofdcontactpersoon van de zorgonderneming worden geïdentificeerd. Dat kan op twee manieren en de keuze is aan de zorgaanbieder. Zo kan de zorgaanbieder kiezen