Log in
Het ALS Centrum Nederland heeft in samenwerking met de NVLF de behandelrichtlijn ‘Logopedie bij ALS, PSMA en PLS’ herzien. In deze richtlijn staan aanbevelingen voor het diagnosticeren, evalueren en behandelen van stoornissen in de communicatie en/of eten en drinken.

De vernieuwde richtlijn heeft als doel om een hoogwaardige kwaliteit van logopedische zorg te waarborgen door middel van praktische en concrete aanbevelingen. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige editie zijn:

  • Een zeer beknopte uitwerking van de huidige logopedische zorgknelpunten. Het aantal uitgangsvragen is hierbij teruggebracht van 50 naar 12 en deze zijn op dezelfde wijze beschreven als in de behandelrichtlijnen voor fysiotherapie en ergotherapie bij ALS, PSMA en PLS.
  • Nieuwe, concrete aanbevelingen voor klinimetrie met een overzichtelijke ‘klinimetrie beslisboom’ in de werkkaarten.
  • Duidelijk aangegeven onderdelen waarvoor multidisciplinaire samenwerking zeer wenselijk is. Daarbij zijn verbindingen aangeduid met de richtlijnen fysiotherapie en ergotherapie bij ALS, PSMA en PLS om de multidisciplinaire samenwerking te kunnen verstevigen.

De aanbevelingen zijn tot stand gekomen aan de hand van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en ervaringen van logopedisten en revalidatieartsen van alle ALS Behandelteams van het <