Log in
Een artikel over een wetenschappelijk onderzoek naar de positie van vrouwelijke ondernemers in het kort geleden verschenen Nederlands Tijdschrift voor Logopedie heeft tot een aantal verontwaardigde reacties bij NVLF-leden geleid.
Redactie

Promovendus Jeanne Martens is geïnterviewd over de conclusies van haar onderzoek. Daaruit blijkt dat vrouwelijke ondernemers nog altijd veel obstakels te overwinnen hebben. Om ondernemers in spé te helpen, besluit het artikel met vier aanbevelingen. Een groep lezers heeft zich hieraan gestoord, vanwege de vrouwonvriendelijke en niet-geëmancipeerde inhoud (‘Neem een man mee bij een financieringsgesprek met de bank’). In een reactie laat de redactie weten dat het haar spijt als lezers de bewoordingen als kwetsend hebben ervaren. Dat was uiteraard niet de bedoeling. De gekozen formuleringen zijn minder gelukkig gekozen en te kort door de bocht. Dat neemt niet weg dat de adviezen helaas wel voortvloeien uit de huidige praktijk, hoe verwerpelijk die ook is. Lezers vragen zich af of de redactie ze dan had moeten publiceren. De afweging is gemaakt om dat wel te doen, juist om vrouwelijke ondernemers te ondersteunen bij de realisatie van hun plannen.