Log in
Dagelijks komen bij het bureau van de NVLF tientallen vragen binnen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Iedere week beantwoorden we een veel gestelde vraag.

De vraag van deze week is: Ik had in 2019 een contract met zorgverzekeraar X. In 2020 heb ik echter geen contract meer met zorgverzekeraar X. Heeft dat consequenties voor de vergoeding van behandelingen van patiënten van deze zorgverzekeraar die in 2019 zijn gestart en in 2020 nog doorlopen?

Antwoord: Van belang is in dit verband artikel 13 lid 5 van de Zorgverzekeringswet (Zvw). In dit artikel is het volgende bepaald: ‘Indien een overeenkomst tussen een zorgverzekeraar en een aanbieder als bedoeld in het eerste lid wordt beëindigd, houdt een verzekerde die op het moment van beëindiging van de overeenkomst zorg ontvangt van deze aanbieder, recht op zorgverlening door die aanbieder voor rekening van deze zorgverzekeraar’.

Achtergrond van deze bepaling is dat een verzekerde voor rekening van de zorgverzekeraar het recht heeft om zorg te blijven ontvangen van een zorgaanbieder met wie de zorgverzekeraar een contract heeft beëindigd. Beëindiging van het contract mag er niet toe leiden