Log in

Er is onduidelijkheid ontstaan over de vergoeding telefonische zitting door Caresq. De NVLF heeft overleg gehad met Caresq. Caresq blijft de telefonische zitting vergoeden. Hierover stuurt Caresq binnenkort een nieuwe email.

Per  1  januari 2022 wordt de prestatie telefonische zitting geschrapt. Het is namelijk niet aan de NZa om voor iedere leveringsvorm een aparte prestatie vast te stellen. Bij de vaststelling van de prestaties hebben alle brancheorganisaties van zorgaanbieders waaronder de NVLF  hiermee ingestemd, maar vinden wel dat de dienstverlening per telefoon beschikbaar moet blijven voor patiënten die deze vorm van zorg nodig hebben. Het mag bovendien niet leiden tot een toename van de administratieve lasten. Zorg kan nog steeds telefonisch geleverd worden, maar de NZa stelt daar nu geen nadere voorwaarden meer aan. Eventueel kunnen verzekeraars hierover nadere (declaratie)afspraken maken met de zorgaanbieders. De NZa-prestaties zijn daar niet meer de beperkende