Lees verder

We hebben alle regels m.b.t. de logopedische herstelzorg voor covid-patiënten nog even op een rijtje gezet.

  1. Patiënten hebben na verwijzing door een huisarts of specialist recht op paramedische zorg gedurende zes maanden. Dit kan één keer worden verlengd met een periode van zes maanden, maar dan is verwijzing door een specialist noodzakelijk.
  2. Ten algemene geldt dat de verwijzing binnen vier maanden na de acute fase van de COVID door de huisarts of specialist moet worden afgegeven.
  3. De behandeling moet binnen een maand na verwijzing beginnen.
  4. De behandelaars brengen verslag uit aan de huisarts over de voortgang van de behandelingen. De huisarts beoordeelt na ongeveer 3 maanden of én hoe de zorg voortgezet moet worden.
  5. Voor patiënten die al voor 18 juli (de datum van ingang van de nieuwe regeling) bij jou in behandeling waren, geldt de vereiste van verwijzing niet. Bij deze patiënten volstaat een verklaring van de arts achteraf.
  6. Om aanspraak op vergoeding vanuit de basisverzekering te kunnen doen, moet de patiënt er mondeling mee instemmen dat zijn gegevens worden gebruikt voor retrospectief onderzoek.
  7. Ook moet de patiënt er schriftelijk mee instemmen dat hij/zij gaat meedoen aan prospectief onderzoek. Dit onderzoek gaat vanaf januari 2021 van start. Als de patiënt die niet geeft of later intrekt, vervalt het recht op vergoeding vanuit de basisverzekering.
  8. Van beide vormen van instemming met onderzoek moet een aantekening worden gemaakt in het EPD. Daarvoor is een informatiebrief voor de patiënt beschikbaar.
  9. De regeling geldt nu voor een jaar, dus tot medio juli 2021. In beginsel stopt dan de aanspraak op zorg vanuit de basisverzekering. Uiteraard zullen we ruim voor die tijd overleggen of continuering mogelijk is.
  10. Voor de aanspraak geldt de declaratiecode 9500 (voor respectievelijk de eerste en de tweede periode van zes maanden).

De ICT-systemen van zorgverzekeraars en van de EPD-leveranciers zijn hierop aangepast.
Op de website van het Zorginstituut Nederland vind je alle actuele informatie.


Save the date: Webinar onderzoek naar herstelzorg

Eerder kondigden we al aan dat in januari een webinar wordt georganiseerd waarin het onderzoek naar herstelzorg en veel gestelde vragen over het onderzoek verder worden toegelicht. Inmiddels is de datum van deze webinar bekend: donderdag 21 januari 18.00 uur. Vanaf volgende week kun je je aanmelden. Hoe je dat kunt doen lees je in de nieuwsbrief van dinsdag 22 december.