Log in

We hebben alle regels m.b.t. de logopedische herstelzorg voor covid-patiënten nog even op een rijtje gezet.

  1. Patiënten hebben na verwijzing door een huisarts of specialist recht op paramedische zorg gedurende zes maanden. Dit kan één keer worden verlengd met een periode van zes maanden, maar dan is verwijzing door een specialist noodzakelijk.
  2. Ten algemene geldt dat de verwijzing binnen vier maanden na de acute fase van de COVID door de huisarts of specialist moet worden afgegeven.
  3. De behandeling moet binnen een maand na verwijzing beginnen.
  4. De behandelaars brengen verslag uit aan de huisarts over de voortgang van de behandelingen. De huisarts beoordeelt na ongeveer 3 maanden of én hoe de zorg voortgezet moet worden.
  5. Voor patiënten die al voor 18 juli (de datum van ingang van de nieuwe regeling) bij jou in behandeling waren, geldt de vereiste van verwijzing niet. Bij deze patiënten volstaat een verklaring