Log in
Vorig jaar hebben het CAK en de NVLF afspraken gemaakt over de onduidelijkheid aanspraak logopedie bij taalontwikkelingsstoornissen (TOS). Het CAK heeft de gemaakte afspraken gepubliceerd op haar website.
Redactie

Vanaf dat moment liepen de logopedisten tegen het probleem aan dat logopedie breder is dan alleen TOS denk bijvoorbeeld aan afasie, gehoorstoornissen en afwijkend mondgedrag. Dit zijn andere codes dan 3100 (taalontwikkelingsstoornissen) maar valt wel onder de vergoede zorg uit basispakket van de Zorgverzekeringswet.   Op verzoek van de NVLF heeft CAK de informatie op de website aangepast.   Vernieuwde informatie website CAK: Als logopedist krijgt u alleen een bijdrage als u medisch noodzakelijke zorg heeft geleverd op grond van de Zorgverzekeringswet.

Op verzoek van de NVLF heeft CAK de informatie op de website aangepast.

Vernieuwde informatie website CAK:

Als logopedist krijgt u alleen een bijdrage als u medisch noodzakelijke zorg heeft geleverd op grond van de Zorgverzekeringswet.

Uw declaratie moet voldoen aan de volgende eisen:

  • u stuurt een verwijsbrief van een huisarts, jeugdarts of kinderarts mee
  • uit de factuur blijkt duidelijk om welke medische stoornis het gaat
  • bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) gebruikt u de prestatiecode 3100