Log in
Negen paramedische beroepsverenigingen, waaronder de NVLF, en het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) zijn dit jaar samen gestart met het ontwikkelen van de kwaliteitscriteria 2020-2025. We horen graag van u wat de verbeterpunten zijn voor de criteria zodat we deze mee kunnen nemen in de ontwikkeling van de nieuwe criteria KP 2020-2025.
Redactie

De NVLF heeft de afgelopen periode al veel verbeterpunten opgehaald bij haar leden. Bijvoorbeeld via de schrap- en verbetersessies die zijn gehouden tijdens de districtsbijeenkomsten. Punten die onder andere zijn genoemd, zijn:

  • Loslaten verplichting gebruik verbetermethodieken in de kring.
  • Alleen de presentielijst als bewijslast voor de kring.
  • Meer punten voor begeleiden van stagiaires.
  • Punten voor deelname aan netwerken, zoals ParkinsonNet.
  • Punten voor deelname aan werkgroepen, besturen, platformen (niet ingesteld door de NVLF).
  • Overschot aan punten mee kunnen nemen naar de nieuwe herregistratieperiode.

Heeft u nog andere verbeterpunten? Geef ze dan door aan de NVLF. Dit kan via logopedie@nvlf.nl. U kunt uw reactie tot 1 oktober 2018 insturen. De input nemen we mee bij de bespreking en samenstelling van de nieuwe criteria KP 2020-2025.