Log in
De organisatie van Eerstelijnsverblijf (ELV) is verder verbeterd dankzij de vaststelling van een aantal verplichtende criteria. Deze criteria zijn noodzakelijk om een uniforme en transparante betaaltitel te realiseren, waarmee de financiering en het voortbestaan van ELV wordt geborgd met een eigen budget.
Redactie

Eerstelijnsverblijf

Eerstelijnsverblijf is bedoeld voor kwetsbare mensen die vanwege medische noodzaak tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven. Hiervoor is dan geen opname in een ziekenhuis of andere zorginstelling met medisch specialistische behandeling of (geriatrische) revalidatiezorg aangewezen. Het doel van eerstelijnsverblijf is het analyseren van de aandoening(en) en/of beperking(en) en de gevolgen hiervan, deze opheffen of stabiliseren zodat terugkeer naar de oorspronkelijke woonsituatie mogelijk is.

Doorontwikkeling

De tarieven en capaciteit die zorgaanbieders van verzekeraars tot nu toe krijgen aangeboden om ELV te kunnen bieden waren vaak niet toereikend. De bekostiging van de (para)medische zorg (vooral hoog complex) was onvoldoende en er was onvoldoende zicht op beschikbare ELV-bedden. Verdere professionalisering van ELV en de uitvoering van JZOJP (Juist Zorg Op de Juiste Plek) werd hierdoor belemmerd.

Klik hier voor meer informatie over ELV