Lees verder
Op 1 januari 2019 is de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht gegaan, ook voor logopedisten. Iedereen kan iets betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. Een klein gebaar kan een groot verschil maken.
Redactie

Sinds 1 juli 2013 zijn professionals die werken in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie, verplicht de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht om een afwegingskader toegespitst op de eigen beroepspraktijk op te nemen in deze meldcode.

Het afwegingskader

Per beroepsgroep is voor de stappen 4 en 5 uit de meldcode een afwegingskader vastgesteld, als hulpmiddel bij het wegen van mogelijk onveilige situaties. Het afwegingskader beschrijft wanneer een melding van vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling noodzakelijk is. De NVLF heeft de meldcode voor logopedisten geactualiseerd en verbeterd.

Meldcode NVLF

De meldcode toegespitst op ons vak geeft aan welke stappen je als logopedist moet nemen vanaf het moment dat je signalen herkent van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode bevat een stappenplan. Dit stappenplan leidt je stap voor stap door het proces vanaf het moment dat je signaleert tot aan het moment dat je een beslissing neemt over het al dan niet doen van een melding. De stappen maken duidelijk wat er wordt verwacht bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling en hoe je, rekeninghoudend met het beroepsgeheim, op een verantwoorde wijze tot een besluit over het doen van een melding komt. Zo lever je als logopedist een bijdrage aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Online Training

Om je goed te ondersteunen met het werken met een meldcode in de praktijk, is er een gratis online training. Het het online lesmateriaal van Augeo Academy leer je kindermishandeling en huiselijk geweld herkennen en te handelen volgens een meldcode. De licenties worden je aangeboden door PPN & KNGF. Er wordt een beperkt aantal licenties aangeboden, dus wees er snel bij! Klik hier om aan te melden voor deze online training.

Bekijk hier de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling met het afwegingskader