Log in

In het kader van administratieve lastenverlichting wil de EPD focusgroep van de NVLF inzichtelijk maken waar het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) efficiënter kan worden ingericht en hoe logopedisten het EPD optimaal kunnen gebruiken. Hiervoor willen wij wensen en problemen inventariseren.

De logopedisten van de EPD focusgroep zullen jullie wensen terugkoppelen aan de softwareleveranciers. Samen met de softwareleveranciers wordt vervolgens gekeken of en hoe deze wensen vertaald kunnen worden in het EPD.

Stuur jouw wensen, beschrijving van problemen of een screenshot via mail naar ons op via epd@nvlf.nl. Vermeld in de titel de naam van jouw EPD, zodat dit direct duidelijk is.

We hopen op veel input!

<