Log in

In het kader van administratieve lastenverlichting wil de NVLF EPD focusgroep inzichtelijk maken waar het EPD (Elektronisch Patiëntendossier) efficiënter kan worden ingericht en hoe logopedisten het EPD optimaal kunnen gebruiken. Hiervoor willen wij wensen en problemen inventariseren. De EPD focusgroepleden zullen de wensen terugkoppelen aan de softwareleveranciers. Samen met de softwareleveranciers wordt vervolgens gekeken of en hoe deze wensen vertaald kunnen worden in het EPD. Dit wordt ook teruggekoppeld aan de NVLF om zichtbaar te maken wat de uitkomst is van de inbreng van de EPD focusgroep.

Stuur je wensen, beschrijving van problemen of een screenshot via mail naar ons op via epd@nvlf.nl
Zet in de titel de naam van jouw EPD, zodat dit direct duidelijk is. We hopen op veel input!