Log in

Op 1 januari 2022 treedt de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) in werking. Deze wet heeft nieuwe toetredingsregels voor zorgaanbieders, waaronder logopedisten. Heb jij een vraag over de Wtza? Op onze website vind je nu een overzicht van veel gestelde vragen over deze nieuwe wet.  
 
Ga naar www.nvlf.nl/wtza-faq.    
 
Ook op www.nvlf.nl/wtza vind je veel informatie, waaronder het stroomschema ‘Wat betekent de Wtza voor jou?’ waarin je duidelijk kunt aflezen wat van jou wordt verwacht bij welk aantal zorgverleners in dienst.