Log in
Zorg- en onderwijspersoneel kan zich vanaf aanstaande maandag, 21 september, met voorrang laten testen.

Zij worden zoveel mogelijk in de ochtend getest zodat zij ‘s avonds de testuitslag kunnen krijgen. Deze regeling is van tijdelijke aard. Zodra de laboratoriumcapaciteit weer voldoet aan de testvraag is het niet meer nodig om groepen met prioriteit te testen.

Zorgmedewerkers voorrang bij coronatesten

Zorgmedewerkers zijn onmisbaar bij de bestrijding van corona. Bovendien werken zij met kwetsbare mensen. Het risico bij besmettingen is daardoor extra groot. Zorgmedewerkers krijgen in de volgende gevallen voorrang bij de coronatesten:

  • Als zij klachten hebben die passen bij corona.
  • Als zij onmisbaar zijn voor de (directe) patiëntenzorg en continuïteit van die zorg. Dit geldt ook voor laboratoriumpersoneel.
  • Als zij niet te vervangen zijn door een collega.
  • Als zij tegen betaling zorg verlenen op grond van de:
    • Zorgverzekeringswet;
    • Wet Langdurige Zorg;
    • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (vooral respijtzorg