Lees verder

Dagelijks komen bij het bureau van de NVLF tientallen vragen binnen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Regelmatig beantwoorden we een veel gestelde vraag op de website en in de nieuwsbrief. 
 
Vraag van de week:  
Vallen logopedisten onder de eerste groep zorgverleners die gevaccineerd wordt tegen het coronavirus? 
 
Antwoord: 
Hier zijn nog geen afspraken over gemaakt. Als het vaccin tegen het coronavirus beschikbaar komt, dan is de kans groot dat zorgmedewerkers en kwetsbare groepen als eerste gevaccineerd worden. Het ligt voor de hand dat mensen met vitale beroepen waaronder ook logopedie valt met voorrang een vaccinatie kunnen ontvangen. Als er meer duidelijkheid is over de vaccinaties zal dit onderwerp ter sprake komen in de overleggen die de paramedische beroepsgroepen regelmatig hebben met het ministerie van VWS over de effecten COVID-19 op de zorgverlening. 
 
Zie ook: Wachten is op vaccin, maar operatie vaccinatie al in volle gang