Log in

De NVLF en het Kwaliteitsregister Paramedici vinden het belangrijk inhoudsdeskundigen te betrekken bij de beoordeling van de digitale portfolio’s van logopedisten. Daarom zijn we op zoek naar een logopedist, die als vakinhoudelijk beoordelaar logopedie in augustus of september 2022 kan starten.

Wat ga je doen?

  1. Valideren van geaccrediteerde activiteiten die worden toegevoegd aan de digitaal portfolio’s van logopedisten. Hierbij kun je denken aan de activiteiten ‘Deelname wetenschappelijk onderzoek’ en ‘Professioneel publiceren’. Je beoordeelt of het om logopedisch inhoudelijke onderwerpen gaat, of het puntenaantal klopt en of de juiste bijlagen zijn toegevoegd. Gemiddeld 25 activiteiten per week.
  2. Vakinhoudelijk beoordelen van uitstelaanvragen en dossiers die geselecteerd zijn voor de steekproef. Je beoordeelt of er voldoende punten zijn behaald en, het belangrijkst, of de activiteiten aansluiten bij het beroepsprofiel van de