Lees verder

FNV Zorg & Welzijn, FBZ en CNV Zorg & Welzijn – de drie grootste vakbonden in de zorgsector – maken zich grote zorgen over de uitblijvende waardering voor zorgmedewerkers. Een structureel betere beloning is in hun ogen nodig om te voorkomen dat werknemers massaal de zorg verlaten. Afgelopen week zijn ze gezamenlijk de campagne #een10voordezorg gestart, om politiek Den Haag duidelijk te maken dat alle medewerkers in de zorg een 10 verdienen voor hun enorme inzet.

Laat de zorg niet in de kou staan
De drie vakbonden willen dat de politiek structureel extra geld vrijmaakt voor de arbeidsvoorwaarden van zorgmedewerkers. Ze denken dat er, bovenop het bestaande budget van werkgevers, zo’n 1,5 miljard euro nodig is voor betere salarissen en 750 miljoen voor het verlagen van de werkdruk/aanpakken van personeelstekorten. “Als andere sectoren met tientallen miljarden overeind worden gehouden, kunnen we de zorg – nota bene een vitale sector – niet in de kou laten staan”, zegt Rob Koster, cao-onderhandelaar bij FBZ.

Cao-onderhandelingen
Tijdens de COVID-19 crisis is massaal geapplaudisseerd voor medewerkers in de zorg, maar verder dan woorden gaat die waardering tot nu toe niet. Minister De Jonge heeft weliswaar een bonusregeling aangekondigd, maar daarmee zijn de werkdruk en personeelstekorten – die zich al voor de coronacrisis duidelijk manifesteerden – niet opgelost. “In 2021 moet een groot aantal zorgcao’s worden vernieuwd en werkgevers roepen nu al dat ze te weinig middelen hebben voor betere salarissen en werkomstandigheden. Wij maken ons daar grote zorgen over, omdat veel zorgmedewerkers overwegen de zorg te verlaten vanwege de hoge werkdruk en tekorten”, zegt Elise Merlijn, vakbondsbestuurder bij FNV Zorg & Welzijn.

Vlogs zorgmedewerkers
De bonden voeren de komende weken campagne om te zorgen dat de waardering voor zorgmedewerkers wordt omgezet in structureel betere arbeidsvoorwaarden. In filmpjes op het YouTube-kanaal #een10voordezorg, vertellen zorgmedewerkers wat hun vak zo mooi maakt, maar ook waarom het steeds zwaarder wordt om dat vak uit te oefenen. “Steeds minder jonge mensen kiezen voor de zorg en degenen die het wel doen, haken snel weer af. Er moet écht iets gebeuren om dit vak aantrekkelijker te maken”, zegt een van de medewerkers. “Als we over tien jaar nog steeds de beste zorg willen leveren, moet de politiek zich realiseren dat er geld bij moet”, zegt een ander. “Als je ons zo waardeert, zorg dan alsjeblieft wat beter voor ons!”