Log in

Morgen, woensdag 6 januari, starten de GGD’en en ziekenhuizen met het zetten van de eerste prikken. Zorgmedewerkers in de verpleeg(huis)zorg en gehandicaptenzorg kunnen bellen met het GGD call center om een afspraak te maken voor hun COVID-19 vaccinatie. Zij hebben van hun werkgever hierover een brief ontvangen.
Voor overig zorgpersoneel wordt nog nader uitgewerkt waar zij gevaccineerd worden. Vooralsnog gaat het ministerie van VWS ervan uit dat overig ziekenhuispersoneel in het eigen ziekenhuis gevaccineerd wordt, zorgpersoneel van zorginstellingen in de eigen instelling, en zorgmedewerkers die niet terecht kunnen in de eigen organisatie bij de GGD’en op de centrale locaties. Naar verwachting wordt in het tweede kwartaal, medio april, gestart met het vaccineren.

Zie ook de onderstaande Vaccinatiestrategie opgesteld door het ministerie van VWS:
Vaccinatiestrategie.pdf