Log in
De NVLF heeft verschillende vacatures openstaan. We zoeken leden voor de commissies Vakinhoud en Financiën én voor de Ledenraad. Ook zijn we op zoek naar een nieuwe beleidsondersteuner.

Commissie Vakinhoud
De commissie Vakinhoud is een belangrijke commissie van de NVLF. De onderwerpen die worden besproken zijn divers, maar hebben allemaal te maken met vakinhoud en kwaliteit. We zijn op zoek naar nieuwe leden om deze commissie te versterken. Bekijk de vacature >>

Commissie Financiën
Ter vervanging van één van de leden van de Commissie Financiën, wiens tweede termijn erop zit, zoeken wij een nieuw commissielid met de ambitie bij te dragen aan een efficiënte en effectieve financiële bedrijfsvoering en bijbehorende rapportages. Bekijk de vacature >>

Ledenraad
Ga je met hart en ziel voor jouw vak? Vind je een beroepsvereniging als de NVLF daarbij van belang? Wil je graag meepraten en meedenken over het beleid