Log in
De NVLF is op zoek naar een nieuw lid van het verenigingsbestuur. Ben jij betrokken, deskundig, betrouwbaar en vernieuwend? Wil jij actief betrokken zijn bij het beleid van de NVLF? Lees dan verder!
Redactie

Introductie NVLF

De NVLF is zowel beroepsvereniging als belangenbehartiger voor de logopedie en de logopedisten op collectief en individueel niveau. De NVLF kent een ledenraad, een verenigingsbestuur en een bureau,. De ledenraad vormt het hoogste orgaan van de vereniging. Deze ziet toe op en toetst het gevoerde beleid van de NVLF. Het verenigingsbestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van de vereniging als geheel. Zij delegeert de uitvoering aan het verenigingsbureau dat geleid wordt door een verenigingsmanager. De vereniging vervult zes rollen, te weten belangenbehartiger, communicator, deskundigheids-bevorderaar, netwerker en vernieuwer.

Het verenigingsbestuur laat zich adviseren door drie statutaire commissies: de commissie Sociaal Economische Belangenbehartiging, de commissie Vakinhoud en de commissie Financiën. Zij heeft periodiek contact met leden van de drie klankbordgroepen van de werkvelden 1e lijn, gezondheidszorg en onderwijs. Bestuursleden kunnen opdrachtgever zijn van projecten of deel uit maken van projecten.

Functie-inhoud

  • Is mede verantwoordelijk voor het beleid van de NVLF, vastgelegd in het