Lees verder
De NVLF is op zoek naar een nieuw lid van het verenigingsbestuur. Ben jij betrokken, deskundig, betrouwbaar en vernieuwend? Wil jij actief betrokken zijn bij het beleid van de NVLF? Lees dan verder!
Redactie

Introductie NVLF

De NVLF is zowel beroepsvereniging als belangenbehartiger voor de logopedie en de logopedisten op collectief en individueel niveau. De NVLF kent een ledenraad, een verenigingsbestuur en een bureau,. De ledenraad vormt het hoogste orgaan van de vereniging. Deze ziet toe op en toetst het gevoerde beleid van de NVLF. Het verenigingsbestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van de vereniging als geheel. Zij delegeert de uitvoering aan het verenigingsbureau dat geleid wordt door een verenigingsmanager. De vereniging vervult zes rollen, te weten belangenbehartiger, communicator, deskundigheids-bevorderaar, netwerker en vernieuwer.

Het verenigingsbestuur laat zich adviseren door drie statutaire commissies: de commissie Sociaal Economische Belangenbehartiging, de commissie Vakinhoud en de commissie Financiën. Zij heeft periodiek contact met leden van de drie klankbordgroepen van de werkvelden 1e lijn, gezondheidszorg en onderwijs. Bestuursleden kunnen opdrachtgever zijn van projecten of deel uit maken van projecten.

Functie-inhoud

 • Is mede verantwoordelijk voor het beleid van de NVLF, vastgelegd in het jaarplan
 • Is betrokken bij het verenigingsbeleid, signaleert ontwikkelingen op relevante logopedische thema’s
 • Beoordeelt en geeft goedkeuring aan beleidsdeelplannen van de vereniging die het verenigingsbureau heeft voorbereid
 • Legt over het gevoerde beleid achteraf aan de Ledenraad verantwoording af
 • Onderhoudt zelfstandig externe contacten met organisaties die voor de NVLF waardevol zijn
 • Overlegt (12x per jaar) met de voorzitter van het verenigingsbestuur, de bestuursleden en de verenigingsmanager

Functie-eisen

 • Academisch e/o HBO denk- en werkkader
 • Bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan buiten de logopedie
 • Werkzaam als logopedist en lid van de NVLF
 • Netwerkvaardigheid
 • Uitstekende kennis van het werkveld logopedie en de ontwikkelingen die daarin spelen zowel op centraal- als wel op decentraal niveau
 • Brede dossierkennis
 • Beschikbaar in de avonduren

Persoonskenmerken

 • Gezien de samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar een dertiger
 • Enthousiast
 • Je herkent je in de NVLF kernwaarden deskundig, betrokken, betrouwbaar en vernieuwend
 • Ambitieus
 • Energiek

Beloning

Conform de NVLF onkostennota 2018 / 2019.

Meer informatie over de functie

Inlichtingen over de vacature kunnen ingewonnen worden bij Boudewijn de Ridder, verenigingsmanager, telefoon 0348-45.7071 of b.deridder@nvlf.nl

Reageren

Kandidaten kunnen per mail hun motivatie en CV sturen aan NVLF, t.a.v. Boudewijn de Ridder.

De sluitingsdatum is vrijdag 15 maart 2019. Streven is de vacature in mei ingevuld te hebben.