Lees verder
Ga je met hart en ziel voor jouw vak? Vind je een beroepsvereniging als de NVLF daarbij van belang? Vind je het een uitdaging om daarbij het geluid van jouw collega’s in jouw omgeving te laten horen? Meld je dan aan als kandidaat ledenraadslid!
Redactie

Bekijk hier het filmpje met meer informatie

Wat wordt van je verwacht?
Als ledenraadslid heb je een belangrijke taak. De Ledenraad is immers het hoogste orgaan van de NVLF. Er wordt van je verwacht dat je goed luistert en actief op zoek gaat naar wat leeft onder de leden van de NVLF in jouw district en sectie. Dat je in de vergaderingen van de Ledenraad kritisch en betrokken bent en een actieve bijdrage levert. Uiteindelijk bepaal je in de Ledenraad mede de koers van de NVLF!

De vergaderingen van de Ledenraad zijn in de regel vier keer per jaar op een avond in het bureau in Woerden. Van een ledenraadslid wordt verwacht dat je de jaarlijkse zomertoer (districtsbijeenkomst) bijwoont en het jaarcongres bezoekt. Kosten worden vergoed op basis van de NVLF onkostennota.

Wat levert het je op?
Als ledenraadslid ben je betrokken bij alles wat speelt binnen de beroepsvereniging. Wat zijn de ontwikkelingen in de logopedie? Hoe ga je als beroepsgroep om met de veranderingen in de logopedie en in de gezondheidszorg? Welke middelen zetten we als NVLF in om de logopedie op de kaart te houden en om ervoor te zorgen dat ons vak zich ontwikkelt? Over deze vragen gaat het binnen de Ledenraad. Van de discussies en besluitvorming daarover kun je veel leren. Over jouw eigen vak en beroepsvereniging, maar ook over hoe kritisch een jaarrekening, jaarplan en begroting te beoordelen. Ervaring die je in jouw beroep, maar ook in andere besturen kunt gebruiken.

Wat moet je kunnen?
Gezond verstand, een open mind, jouw mening kunnen en durven geven. Dát is het allerbelangrijkste als Ledenraadslid. Als je zelf al bestuurlijke ervaring hebt of een bepaalde deskundigheid is dat mooi meegenomen, maar niet noodzakelijk.

Hoe gaat de verkiezingsprocedure in zijn werk?
Kandidaten kunnen eerst als toehoorder een ledenraadsvergadering te Woerden mee maken. Vervolgens kunnen zij zich verkiesbaar stellen en wordt een verkiezing uitgeschreven in het district waar de kandidaat woont. Vervolgens wordt bij de eerstvolgende Ledenraad het nieuwe ledenraadslid verwelkomt.

Waar moet ik zijn voor meer informatie of opgave?
Inhoudelijke informatie vind je terug op de website van de NVLF onder ‘Ledenraad’. Je kunt ook bellen of mailen met Boudewijn de Ridder, verenigingsmanager, die je graag meer informatie geeft. Hij kan je ook in contact brengen met een ledenraadslid, zodat je ook haar/zijn ervaringen kunt horen. Bel naar 0348 457070 of mail naar b.deridder@nvlf.nl.