Log in
Ga je met hart en ziel voor jouw vak? Vind je een beroepsvereniging als de NVLF daarbij van belang? Vind je het een uitdaging om daarbij het geluid van jouw collega’s in jouw omgeving te laten horen? Meld je dan aan als kandidaat ledenraadslid!
Redactie

Bekijk hier het filmpje met meer informatie

Wat wordt van je verwacht?
Als ledenraadslid heb je een belangrijke taak. De Ledenraad is immers het hoogste orgaan van de NVLF. Er wordt van je verwacht dat je goed luistert en actief op zoek gaat naar wat leeft onder de leden van de NVLF in jouw district en sectie. Dat je in de vergaderingen van de Ledenraad kritisch en betrokken bent en een actieve bijdrage levert. Uiteindelijk bepaal je in de Ledenraad mede de koers van de NVLF!

De vergaderingen van de Ledenraad zijn in de regel vier keer per jaar op een avond in het bureau in Woerden. Van een ledenraadslid wordt verwacht dat je de jaarlijkse zomertoer (districtsbijeenkomst) bijwoont en het jaarcongres bezoekt. Kosten worden vergoed op basis van de NVLF onkostennota.

Wat levert het je op?
Als ledenraadslid ben