Log in

Doel van de werkgroep: Inventariseren kennishiaten Laryngologie
Voor het samenstellen van een hernieuwde kennisagenda willen wij de huidige kennis hiaten inventariseren en prioriteren.
Wij op zoek naar 2 KNO-artsen, 1 AIOS KNO en 1 logopedist die plaats willen nemen in de werkgroep die kennishiaten inventariseert.

Doel van de werkgroep en beschrijving vacature:
● Inventariseren van kennishiaten op het gebied van volwassen laryngologie en het prioriteren van kennis en onderzoeksvragen

Profiel
Je bent een
● Enthousiaste logopedist met expertise binnen de laryngologie bij volwassen patiënten, en hebt interesse in wetenschappelijk onderzoek en nieuwe ontwikkelingen.
● Je wil bijdragen aan het creëren van draagvlak binnen de eigen wetenschappelijke vereniging ten aanzien van de geleverde expertise
● Je bent een teamspeler die staat voor de gezamenlijke keuzes en onderbouwingen en je bent