Lees verder

Doel van de werkgroep: Inventariseren kennishiaten Laryngologie
Voor het samenstellen van een hernieuwde kennisagenda willen wij de huidige kennis hiaten inventariseren en prioriteren.
Wij op zoek naar 2 KNO-artsen, 1 AIOS KNO en 1 logopedist die plaats willen nemen in de werkgroep die kennishiaten inventariseert.

Doel van de werkgroep en beschrijving vacature:
● Inventariseren van kennishiaten op het gebied van volwassen laryngologie en het prioriteren van kennis en onderzoeksvragen

Profiel
Je bent een
● Enthousiaste logopedist met expertise binnen de laryngologie bij volwassen patiënten, en hebt interesse in wetenschappelijk onderzoek en nieuwe ontwikkelingen.
● Je wil bijdragen aan het creëren van draagvlak binnen de eigen wetenschappelijke vereniging ten aanzien van de geleverde expertise
● Je bent een teamspeler die staat voor de gezamenlijke keuzes en onderbouwingen en je bent bereid is om die ook toe te lichten.

Procedure
Ben je geïnteresseerd om deze functie te vervullen? Stuur vóór 15 juli 2021 een korte motivatie naar logopedie@nvlf.nl.

Als je inhoudelijke vragen hebt, kun je contact opnemen met:
Julie van Lith: Lithvj@gmail.com