Log in
De NVLF is op zoek naar een nieuw lid voor de commissie Sociaal Economische Belangenbehartiging (SEB). Omdat deze commissie breed is samengesteld, dat wil zeggen dat er leden in zitten uit alle werkvelden, zoeken we een lid uit de preventieve logopedie.

De leden van de commissie SEB zorgen ervoor dat de signalen uit de werkvelden de NVLF bereiken. Daarnaast is deze commissie een adviesorgaan voor het verenigingsbestuur en een klankbord voor de beleidsadviseurs van het bureau.

Interesse of wil je meer weten?

Wil je meer weten over de aandachtsgebieden, de taken, het reglement en de wijze van benoeming? Klik hier voor meer informatie of neem contact op met beleidsadviseurs Marguerite Boersma of Marliek Schulte via logopedie@nvlf.nl of 0348-457070 (ma t/m vr 8.30-17.00 uur).