Log in

De NVLF zoekt twee nieuwe leden voor de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV), omdat de termijn van twee leden per 1 december 2021 afloopt.

Deze onafhankelijke commissie adviseert de minister van Medische Zorg over het erkennen van buitenlandse diploma’s in het kader van de wet BIG. Er zijn 25 beroepen die onder de Wet BIG vallen; per beroep is één commissie samengesteld bestaande uit acht leden. Vier leden worden door de Minister benoemd op voordracht van de NVLF en de andere helft wordt benoemd op voordracht van het LOOL (Landelijk Overleg Opleidingen Logopedie). De termijn betreft vier jaar en er staat vacatiegeld en een reiskostenvergoeding tegenover.

Heb