Log in

Ben jij praktijkhouder en heb je tijdens de eerste aanvraagperiode (maart, april, mei 2020) de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) aangevraagd? Dan dien je vóór 24 maart 2021 jouw definitieve omzetderving door te geven aan het UWV. Als je daarnaast ook de continuïteitsbijdrage (CB) hebt aangevraagd is dit echter niet mogelijk omdat de definitieve continuïteitsbijdrage pas in de zomer wordt vastgesteld.

Het UWV overlegt met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of de deadline kan worden verplaatst naar komend najaar. Het UWV verwacht dat hier in de komende weken een definitieve beslissing over wordt genomen.