Lees verder
Ruim 650 logopedisten hebben zich inmiddels aangemeld voor de webinar over de tarieven voor 2021, die aanstaande donderdagavond plaatsvindt. Ondanks ons aandringen op hun aanwezigheid, hebben de zorgverzekeraars laten weten niet aan te schuiven bij de online bijeenkomst.

Zij lieten weten niet blij te zijn met ons nieuwsbericht van 29 september en willen niet tegen elkaar worden uitgespeeld tijdens de webinar.

Toch heeft het bestuur besloten de webinar wel door te laten gaan. De aanwezigen (Michel Dutrée en Manon van der List namens het NVLF bestuur en Marliek Schulte en Boudewijn de Ridder namens het bureau) zullen zo veel mogelijk vragen over de tarieven voor 2021 beantwoorden.

Bestuurlijk overleg
Een van de redenen om de webinar door te laten gaan is omdat Michel Dutrée jullie kan bijpraten over het bestuurlijk overleg met het ministerie van VWS, de zorgverzekeraars, patiëntenfederatie en de andere paramedische beroepsgroepen, waarbij hij dinsdagochtend  aanwezig was. Michel liet na afloop van dit overleg weten niet ontevreden te zijn. Alle partijen, inclusief de zorgverzekeraars, waren het erover eens de uitkomsten van het Kostenonderzoek serieus genomen moeten worden. Ook de zorgverzekeraars zijn aan zet. Er wordt gewerkt aan perspectief. Donderdag zal Michel jullie meer vertellen over de uitkomsten van dit overleg en waarom onze terechte claim op een hoger tarief onderdeel is van een uiterst complexe puzzel. Dankzij de bestuurlijke afspraken hebben we nu in elk geval een overlegtafel gebouwd waaraan alle betrokken partijen zitten.

Werkagenda

Ook zal in de webinar worden ingegaan op de werkagenda die n.a.v. het Kostenonderzoek is opgesteld. Deze term hebben we al een enkele keer laten vallen, maar wat is die werkagenda nu eigenlijk precies?

In het Bestuurlijk Akkoord is afgesproken dat de paramedische beroepsgroepen een werkagenda opstellen waarin zij beschrijven hoe zij hun aandeel van de resultaten van het Kostenonderzoek oppakken. Hier tegenover staat het aandeel van de zorgverzekeraars: de tariefsverhoging.

Uit het kostenonderzoek kwamen twee belangrijke conclusies:

  1. De kosten voor een logopedische behandeling zijn te laag.
  2. Logopedisten besteden gemiddeld veel tijd aan andere zaken dan directe patiëntenzorg. Veel meer dan andere paramedici.

Na de publicatie van de rapportage van Gupta heeft de werkgroep ´Vervolg Kostenonderzoek´, bestaande uit praktijkhouders en medewerkers van de NVLF, voorstellen geformuleerd om actie op te ondernemen. Daarnaast is gekeken welke projecten binnen de NVLF al lopen en aansluiten bij de voorgestelde actiepunten. Op basis hiervan is de werkagenda voor de periode 2020-2022 opgesteld. De werkagenda gaat over de volgende onderwerpen (deze onderwerpen komen voort uit de factsheet en actsheet die de NVLF eerder dit jaar al heeft opgesteld):

  • Suggesties werkgroep kostenonderzoek
  • Schrappen en verbeteren
  • eHealth en Zorgvernieuwing
  • Organisatiegraad

Aangevuld met:

  • Verbeteren positie medewerkers in de eerstelijnspraktijk
  • Keurmerk lidmaatschap NVLF

Bekijk de werkagenda hier. Heb je vragen over de werkagenda, geef ze via dit formulier aan ons door, zodat deze donderdag beantwoord kunnen worden.

Aanmelden voor de webinar kan nog altijd via deze link.