Log in

Begin maart hebben we jullie input gevraagd voor een standpunt van de NVLF over online logopedische zorg. De NVLF verwacht namelijk dat de inzet van online logopedie de komende jaren steeds meer zal toenemen. Als we kijken naar bijvoorbeeld de toekomstvisie van de Patiëntenfederatie Nederland, dan zien we dat zij verwachten dat hybride zorg de toekomst is. Dit is een combinatie van zorg op afstand en zorg dichtbij. Deze visie zien we ook terug bij andere beroepsgroepen in de zorg.

De NVLF wil graag een eigen standpunt over online logopedie innemen. Hiervoor is bij jullie input opgehaald middels een poll. Jullie konden reageren op een aantal vragen en stellingen. In totaal hebben 147 leden gereageerd op deze poll, waarvoor dank. De reacties waren zeer divers.

Vervolg
De binnengekomen reacties worden voorgelegd aan de commissies Vakinhoud en SEB. Aan deze commissies is gevraagd om, mede op basis van jullie reacties,