Log in

Een integrale paramedische online parkinson richtlijn met beslisondersteuning die altijd actueel en beter en eenvoudiger bruikbaar is in de dagelijkse praktijk. Dat is het doel van het begin 2021 gestarte RAP-Parkinson project. Waar staan we nu?  

De technische en inhoudelijk ontwikkeling van de richtlijn loopt gelijktijdig. Het is een complex project, maar dankzij ieders enthousiaste inzet verloopt het voorspoedig. 

Technisch staat de basis voor het ontwerp van de online interface, de ‘voorkant’, voor zorgverleners. De doorontwikkeling hiervan volgt later als de inhoud van de richtlijn meer gevuld is. Momenteel doet een student logopedie onderzoek welke eisen er qua taalgebruik op de interface zijn om het ook begrijpelijk en bruikbaar te maken voor mensen met