Lees verder

In dit ‘stand van zaken-bericht’ houden wij jullie op de hoogte van de uitwerking van de tijdelijke aanspraak voor paramedische herstelzorg, waaronder logopedie, voor coronapatiënten met ernstige klachten. Inmiddels is er meer duidelijkheid over wie precies in aanmerking komt voor de herstelzorg en het moment van de verwijzing .


Vanwege de grote snelheid waarmee deze herstelzorg moest worden georganiseerd zijn er nog steeds open eindjes. De paramedische beroepsgroepen, Zorgverzekeraars Nederland, Zorginstituut Nederland en VWS werken op dit moment aan de invulling van de ‘open eindjes’.

Wie komt in aanmerking voor deze herstelzorg?

Mensen met COVID-19 die tijdens hun herstel ernstige klachten of beperkingen ervaren kunnen in aanmerking komen voor de vergoeding van paramedische herstelzorg. De huisarts of medisch specialist bepaalt op grond van de klachten welke zorg nodig is. Het is niet noodzakelijk dat iemand positief is getest op het coronavirus. Het is ook niet noodzakelijk dat iemand opgenomen is geweest in het ziekenhuis. De medisch specialist of huisarts stelt vast of waarschijnlijk sprake is geweest van COVID-19 en of de patiënt deze zorg moet krijgen.

Verwijzing

De huisarts of medisch specialist geeft dus een verwijzing voor paramedische herstelzorg als hij vaststelt dat een patiënt deze zorg nodig heeft. Daarbij geldt het volgende:

  • Voor paramedische herstelzorg die aanvangt op of na 1 november 2020 geldt een tijdsperiode van maximaal 4 maanden tussen het einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing. Na verwijzing moet de eerste behandelsessie binnen 1 maand plaatsvinden.
  • Voor paramedische herstelzorg die is gestart vóór 1 november 2020 geldt geen nadere voorwaarde voor de tijdsperiode die ligt tussen het einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing.
  • Sommige patiënten zijn na 18 juli 2020 zonder verwijzing met paramedische herstelzorg gestart. Het is aan de huisarts of medisch specialist om te beoordelen of deze patiënten recht hadden op deze vorm van zorg.

 

Registratie
Een goede registratie van de COVID-19-zorg is essentieel voor een goed onderzoek. Zorg waarvan niet is bewezen dat het werkt, kan niet zomaar worden opgenomen in de basisverzekering. Deze tijdelijke aanspraak geeft de paramedische beroepen de tijd om middels wetenschappelijk onderzoek aan te tonen dat de behandeling effectief is. Doordat logopedie in de regeling is meegenomen, kunnen wij samen met andere paramedici beroep doen op een subsidie die door ZonMw beschikbaar is gesteld voor effectonderzoek bij COVID-19. Dit onderzoek zal de meerwaarde van logopedie bij COVID-19-patiënten duidelijk moeten maken.

Declaratie

Logopedisten dienen behandelingen naar aanleiding van COVID-19 te registeren onder een speciale COVID-19-declaratiecode. Hiervoor wordt een nieuwe unieke ICIDH-diagnosecode 9500 toegevoegd. Deze toevoeging moet nog ingeregeld worden door zorgverzekeraars en softwareleveranciers. Het verzoek is om de declaraties op te schorten tot het technisch mogelijk is de declaraties in te dienen. De verwachting is dat eind oktober de systemen bij de zorgverzekeraars zo zijn ingericht dat de declaraties ingediend kunnen worden.

Over de paramedische herstelzorg
Minister Van Ark van medische zorg maakte  half juli bekend dat vanaf zaterdag 18 juli 2020 een tijdelijke aanspraak voor paramedische herstelzorg voor coronapatiënten met ernstige klachten van kracht is. In een kamerbrief over dit onderwerp gaf de minister aan dat de speciale regeling voor paramedische herstelzorg ook geldt voor logopedie.

Alle voor logopedisten relevantie informatie die op dit moment beschikbaar is, vind je op https://www.nvlf.nl/dossiers/herstelzorg-covid-19/.

Ook op de website van het Zorginstituut Nederland kun je deze relevante informatie vinden.