Log in

In dit ‘stand van zaken-bericht’ houden wij jullie op de hoogte van de uitwerking van de tijdelijke aanspraak voor paramedische herstelzorg, waaronder logopedie, voor coronapatiënten met ernstige klachten. Inmiddels is er meer duidelijkheid over wie precies in aanmerking komt voor de herstelzorg en het moment van de verwijzing .


Vanwege de grote snelheid waarmee deze herstelzorg moest worden georganiseerd zijn er nog steeds open eindjes. De paramedische beroepsgroepen, Zorgverzekeraars Nederland, Zorginstituut Nederland en VWS werken op dit moment aan de invulling van de ‘open eindjes’.

Wie komt in aanmerking voor deze herstelzorg?

Mensen met COVID-19 die tijdens hun herstel ernstige klachten of beperkingen ervaren kunnen in aanmerking komen voor de vergoeding van paramedische herstelzorg. De huisarts of medisch specialist bepaalt op grond van de klachten welke zorg nodig is. Het is niet noodzakelijk dat iemand positief is getest op het coronavirus. Het is ook niet noodzakelijk dat iemand opgenomen is geweest in het ziekenhuis.