Log in

Zoals bekend heeft Minister Van Ark van medische zorg in juli bekend gemaakt dat vanaf 18 juli 2020 een ‘voorwaardelijke toelating’ voor paramedische herstelzorg voor COVID-19-patiënten met ernstige klachten van kracht is. Deze regeling geldt ook voor de logopedische zorg voor deze patiënten. De aanname is dat deze herstelzorg relevant is, maar de minister heeft als voorwaarde gesteld dat die meerwaarde door middel van wetenschappelijk onderzoek ook wordt aangetoond.

Over het onderzoek

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het opzetten van het onderzoek.  Het Radboudumc  gaat het onderzoek uitvoeren samen met acht andere kennisinstituten. Namens de logopedie neemt dr. Hanneke Kalf deel aan de projectgroep.

De video van Hanneke Kalf over het onderzoek: 

Wordt deze video niet goed afgespeeld? Klik dan hier.

In het onderzoek worden patiënten die herstellen van COVID-19 en een paramedicus bezoeken, voor een bepaalde periode gevolgd. De onderzoekers