Lees verder

Zoals bekend heeft Minister Van Ark van medische zorg in juli bekend gemaakt dat vanaf 18 juli 2020 een ‘voorwaardelijke toelating’ voor paramedische herstelzorg voor COVID-19-patiënten met ernstige klachten van kracht is. Deze regeling geldt ook voor de logopedische zorg voor deze patiënten. De aanname is dat deze herstelzorg relevant is, maar de minister heeft als voorwaarde gesteld dat die meerwaarde door middel van wetenschappelijk onderzoek ook wordt aangetoond.

Over het onderzoek

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het opzetten van het onderzoek.  Het Radboudumc  gaat het onderzoek uitvoeren samen met acht andere kennisinstituten. Namens de logopedie neemt dr. Hanneke Kalf deel aan de projectgroep.

De video van Hanneke Kalf over het onderzoek: 

Wordt deze video niet goed afgespeeld? Klik dan hier.

In het onderzoek worden patiënten die herstellen van COVID-19 en een paramedicus bezoeken, voor een bepaalde periode gevolgd. De onderzoekers bestuderen hiervoor in het verleden verzamelde gegevens van mensen die al eens een paramedische zorgverleners bezochten met behulp van databases en behandeldossiers. Daarnaast worden nieuwe patiënten gevolgd met een set van gevalideerde vragenlijsten en metingen. Tevens gaan de onderzoekers patiënten (en hun naasten), paramedici en verwijzers interviewen over hun ervaringen ten aanzien van paramedische zorg en worden de kosten geëvalueerd

Waarom belangrijk?

Het afgelopen jaar heeft COVID-19 op iedereen een enorme impact gehad. Het is daarom belangrijk zichtbaar te maken wat wij als logopedisten voor deze patiëntengroep kunnen betekenen, zodat de zorg voor deze patiëntengroep toegankelijk blijft. Een andere verwachte winst is een intensievere samenwerking tussen paramedici en de paramedische beroepsverenigingen.

De metingen door de logopedist zijn onderdeel van de gebruikelijke logopedische diagnostiek. Voor de extra inspanning om patiënten prospectief te includeren en tot het einde van het onderzoek te blijven meten ontvangt elke paramedicus €25. Daarnaast worden voor de paramedici ook accreditatiepunten aangevraagd voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek die zijn op te voeren in het kwaliteitsregister. In januari organiseren we een webinar, waarin we het onderzoek en veel gestelde vragen verder toelichten. De datum volgt zo snel mogelijk.

Klik hier voor meer informatie