Log in

Waar staan we met de Juiste Zorg op de Juiste Plek? Lees de update.

Download de update van juni 2021 hier.

Ambitie 2
De Juiste Zorg op de Juiste Plek is één van de ambities voor 2027 van de NLVF. Lees meer over deze ambitie op www.nvlf.nl/ambitie2/.