Log in
Er is weer een update van de factsheet logopedisch handelen bij COVID-19 beschikbaar. Bekijk versie 1.3 hier. In deze versie vind je een update van de adviezen voor hoge risico handelingen bij patiënten die niet verdacht of nog niet getest zijn.

Bekijk de update hier.

Van logopedisten werkzaam in de intramurale zorg ontvangt de NVLF het signaal dat er behoefte bestaat aan vakinhoudelijke informatie over logopedisch handelen bij coronapatiënten. Ook zijn er vragen over de rechten en plichten van werkgever en werknemer tijdens deze crisis. Bijvoorbeeld als je werkgever je vraagt om tijdelijk andere taken uit te voeren. De NVLF wil jullie graag voorzien van de informatie die jullie nodig hebben om veilig je werk te kunnen uitvoeren.Daarom hebben we in samenwerking met Hanneke Kalf een factsheet opgesteld om richting te geven aan het logopedisch handelen bij COVID-19 tijdens ziekenhuisopname.

Let op: De factsheet wordt periodiek aangevuld met nieuwe wetenschappelijke kennis en best practices. We willen jullie uitnodigen om vragen, ervaringen en tips voor collega’s en handige