Lees verder

In het voorjaar hebben meerdere logopedisten gebruik gemaakt van de continuïteitsbijdrage, die zorgaanbieders konden aanvragen bij de zorgverzekeraars voor omzetdaling door COVID-19. Om te voorkomen dat straks bij de eindafrekening in 2021 een te grote correctie moet plaatsvinden, voeren de zorgverzekeraars op dit moment een tussentijdse check uit.

De continuïteitsbijdrage die tot nu toe is ontvangen, is een voorlopige bijdrage. Bij het vaststellen van die voorlopige continuïteitsbijdrage is gekeken naar de te verwachten productie (de normomzet) en de werkelijke productie in de betreffende maanden. Op basis daarvan is bepaald hoe hoog de continuïteitsbijdrage zou moeten zijn.

In een tussentijdse afrekening wordt met actuele informatie gekeken of deze voorlopige continuïteitsbijdrage nog steeds klopt, of dat deze in feite te hoog of te laag was. Wanneer het verschil tussen de voorlopige continuïteitsbijdrage en de tussentijds opnieuw berekende continuïteitsbijdrage daartoe aanleiding geeft, kan een zorgverzekeraar overgaan tot een tussentijdse afrekening. Dit om te voorkomen dat er bij de eindafrekening in 2021 te grote correcties moeten plaatsvinden. De zorgverzekeraars voeren momenteel deze check uit. Als je gebruik hebt gemaakt van de continuïteitsbijdrage kun je hierover een bericht van de zorgverzekeraar ontvangen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie  op de website van ZN, waar een geactualiseerde Q&A over dit onderwerp te vinden is. Heb je specifieke vragen over een tussentijdse afrekening, dan kun je contact opnemen met de betrokken zorgverzekeraar.