Log in

In de afgelopen weken hebben er diverse overleggen plaatsgevonden over een nieuwe cao-VO. De belangrijkste onderwerpen zijn daarbij de besteding van de werkdrukmiddelen (300 miljoen uit het onderwijsakkoord) en een loonafspraak. De tijd begint te dringen, voor 15 juli moet er een afspraak gemaakt zijn over de werkdrukmiddelen om ze voor het komende schooljaar veilig te stellen. De cao-partijen (FvOv, AOb, CNV , FNV Overheid en de VO-raad) zijn volop in gesprek en er worden in de overleggen vorderingen gemaakt. Streven is om op 14 juni een akkoord te bereiken.

Meer weten? Lees het hier op www.fvov.nl.