Lees verder

Binnen de Bestuurlijke Afspraken werken verschillende ‘taakgroepen’ aan projecten zoals ‘informatie voor de patiënt’ en de ‘organisatiegraad’. In deze nieuwsbrief van PPN lees je waar deze en andere taakgroepen op dit moment staan.

Klik hier om de nieuwsbrief van PPN te lezen.

Aanvulling op ‘Samen Beslissen’

In de nieuwsbrief wordt het volgende genoemd: “Ook wordt er druk gewerkt aan de sectorspecifieke campagne Samen Beslissen”.

Goed om te weten is dat er niet direct sprake is van een sectorspecifieke campagne, het is echter een grootse, zorgbrede publiekscampagne, daarbinnen is (zeer beperkt) sectorspecifieke inkleuring mogelijk. Dat verschil is voor een groot deel van de logopedisten van belang omdat de campagne zich alleen richt op samen beslissen met volwassen, niet met ouders en/of kinderen. 

Over de Bestuurlijke Afspraken 2019-2022

In mei 2019 hebben beroepsverenigingen van paramedici (waaronder de NVLF), zorgverzekeraars, het ministerie van VWS en de georganiseerde patiëntenbeweging bestuurlijke afspraken gemaakt over de paramedische zorg in de periode 2019-2022.

De afspraken zijn een vervolg op het in 2017 afgesloten zogeheten Hoofdlijnenakkoord. Een belangrijk thema daarin was de vermindering van werkdruk en administratieve belasting als gevolg van doorgeslagen regelgeving. Daarnaast stonden kwaliteit van zorg en contractering centraal. Met de uitwerking van deze afspraken is een begin gemaakt. Dat loopt komende tijd gewoon door. Onnodige bureaucratie en regeldruk worden teruggedrongen volgens het actieplan ‘(Ont)regel de zorg’.

De bestuurlijke afspraken van voorjaar 2019 geven aan op welke wijze de betrokken partijen gaan werken aan de invulling van de paramedische zorg in de komende jaren.
De verschillende afspraken worden nu verder uitgewerkt en bepalen voor een deel de werkzaamheden van verenigingen als de NVLF. Daarom zie je ook deels overlapping met de Ambities van de NVLF voor 2027.