Log in

De NVLF is op zoek naar logopedisten die werkzaam zijn in een UMC en hun steentje willen bijdragen aan het actualiseren van de functiebeschrijving logopedie.

Binnen de Cao UMC wordt gewerkt met het functiewaarderingssysteem Fuwavaz. De normfunctie logopedist binnen Fuwavaz is al lang geleden vastgesteld en toe aan actualisatie. Daarvoor is input nodig van de professionals zelf. Want het is natuurlijk van belang te zorgen dat de functiebeschrijving strookt met de werkzaamheden die jullie in de UMC’s uitvoeren. En wie weet dat beter dan jullie zelf?

Wat ga je doen?

Je neemt deel aan een klankbordgroep, samen met een aantal collega’s, en Jilke Hageman, beleidsmedewerker van de NVLF. Om te beginnen ontvang je samen met de klankbordgroep een online