Lees verder

De NVLF is op zoek naar logopedisten die werkzaam zijn in een UMC en hun steentje willen bijdragen aan het actualiseren van de functiebeschrijving logopedie.

Binnen de Cao UMC wordt gewerkt met het functiewaarderingssysteem Fuwavaz. De normfunctie logopedist binnen Fuwavaz is al lang geleden vastgesteld en toe aan actualisatie. Daarvoor is input nodig van de professionals zelf. Want het is natuurlijk van belang te zorgen dat de functiebeschrijving strookt met de werkzaamheden die jullie in de UMC’s uitvoeren. En wie weet dat beter dan jullie zelf?

Wat ga je doen?

Je neemt deel aan een klankbordgroep, samen met een aantal collega’s, en Jilke Hageman, beleidsmedewerker van de NVLF. Om te beginnen ontvang je samen met de klankbordgroep een online workshop Fuwavaz van Brigitte Sprokholt, onderhandelaar van FBZ voor de Cao UMC, zodat je weet hoe het Fuwavaz-systeem werkt. Daarna kom je een aantal keren (online) samen om de functiebeschrijving van de logopedist onder de loep te nemen en eventuele voorstellen voor aanpassingen te doen. De uitkomst wordt vervolgens besproken met Brigitte. Het uiteindelijke voorstel voor aanpassing neemt zij mee in de onderhandelingen met de UMC’s over de actualisatie van Fuwavaz.

Lijkt het je leuk je hiervoor in te zetten?
Stuur dan een mailtje naar Jilke Hageman: j.hageman@nvlf.nl.
Je ontvangt 50 euro per bijeenkomst waaraan je hebt deelgenomen.