Log in
Twee weken geleden hebben de praktijkhouders een brief van CZ ontvangen over de uitzet van vragenlijsten PREM en de aansluiting bij meetbureaus. Verschillende leden hebben geageerd op Dit bericht. Daar zijn we blij mee want zo krijgt de NVLF meer inzicht in de onderliggende oorzaken.
Redactie

Redenen die genoemd zijn, zijn:

  1. Het blijkt dat meetbureau Zorgrespons pas vanaf juli 2019 door CZ is toegevoegd als een erkend meetbureau voor het uitzetten van de PREM. De aansluiting bij het meetbureau geldt per 1 juli 2019. Voor de eerste meetperiode van 1 januari tot en met 30 juni 2019 kon er om die reden niet worden vastgesteld dat een praktijk een overeenkomst had met een meetbureau. CZ heeft ook geen data ontvangen over het eerste half jaar van 2019 van dit meetbureau.
  2. Ook blijkt dat sommige praktijken de verwerkersovereenkomst niet hebben getekend. Daarom werd er geen informatie doorgeleverd aan CZ.
  3. Het uitzetten van de vragenlijsten door de softwarepakketten bleek nog niet zo automatisch te verlopen als gedacht. Om een PREM te kunnen versturen moeten logopedisten nog handmatig de benodigde gegevens aanvinken in het softwarepakket.

Staat jouw reden hier niet bij dan horen wij deze alsnog graag via logopedie@nvlf.nl.