Log in
Eind deze week ontvang je van CZ een brief over de tarieven voor 2020. In de overeenkomst 2019/2020 is opgenomen dat CZ de tarieven zal indexeren voor 2020 als wordt voldaan aan de voorwaarden voor de PREM. CZ heeft gegevens (procesinformatie) van het meetbureau ontvangen over het eerste half jaar van 2019.

Deze gegevens van het meetbureau zijn beoordeeld waarbij per praktijk is gekeken naar de volgende drie onderdelen:

  1. Of de praktijk een overeenkomst heeft gesloten met een gecertificeerd meetbureau.
  2. Of de praktijk toestemming heeft gegeven voor het doorleveren van procesinformatie aan CZ.
  3. Het aantal PREM-vragenlijsten dat is uitgezet.

Wat valt op?

Uit de analyse bleek dat ongeveer 30% van de praktijken geen overeenkomst met een meetbureau heeft afgesloten. Zowel CZ als de NVLF zijn geschrokken van dit percentage.
Ook de verplichting om minimaal 30% vragenlijsten uit te zetten bij de patiënten in het eerste half jaar van 2019 heeft 40% van de praktijken niet gehaald. Hierbij is gecorrigeerd voor patiënten die geen toestemming hebben verleend voor deelname aan het onderzoek. CZ en de NVLF willen praktijken die de PREM wel minimaal bij 30% van de behandelde patiënten heeft uitgezet complimenteren.

Reactie NVLF

De NVLF is van mening dat het uitzetten van