Log in
Het Kwaliteitsregister Paramedici breidt deze zomer het Klachtenloket Paramedici (KLP) uit. Hieraan wordt per 1 juli 2019 de uitvoering van de interprofessionele klachtenregeling toegevoegd.
Redactie

Voorheen werden deze klachten behandeld door het College van Toezicht (CvT) van de NVLF, het CvT wordt met deze overgang opgeheven. Nieuwe klachten over een beroepsgenoot lopen vanaf aanstaande maandag via de interprofessionele klachtbehandeling van KLP.

Waarom?
KLP geeft sinds 2017 al uitvoering aan de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen (Wkkgz). De Wkkgz-diensten (klachtenfunctionaris en geschilleninstantie paramedici) bieden de cliënten/patiënten van de paramedici de mogelijkheid om een klacht of geschil tegen een paramedicus in te dienen. Wat ontbrak, is een regeling waarbij de ene paramedicus over de andere paramedicus van dezelfde beroepsgroep een klacht kan indienen. De behandeling van een interprofessionele klacht, waarbij ook maatregelen kunnen worden opgelegd.

Wat maakt het bijzonder?
Interprofessionele klachtbehandeling is een vorm van vrijwillig verenigingsrechtelijk tuchtrecht ten behoeve van leden van aangesloten paramedische beroepsverenigingen. Het College van Toezicht & Deskundigheidsbevordering beoogt de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken en te bevorderen. Dit kan vanuit het perspectief van leren &