Log in

Afgelopen weken zijn de leden die onder de CAO VVT vallen, in de gelegenheid gesteld hun stem uit te brengen over het principeakkoord voor een verlengde Cao VVT met een extra salarisverhoging.

Omdat een overtuigende meerderheid van de FBZ-achterban zich in de nieuwe cao-afspraken kan vinden heeft het FBZ-bestuur zich voorgenomen de nieuwe cao aan te gaan. 

De NVLF is bij werknemersorganisaties FBZ aangesloten.

Klik hier voor de gemaakte afspraken Achterban FBZ akkoord met principeakkoord Cao VVT — FBZ — Vakbond voor zorgprofessionals