Log in
Tijdens de zomertoerbijeenkomsten van deze zomer werd naast de presentatie over de stand van zaken bij de NVLF en de interactieve sessie over timemanagement de tijd genomen om met elkaar van gedachten te wisselen over thema’s als vakinhoud, samenwerking en innovatie. We delen graag de uitkomsten van deze sessies met jullie.
Redactie

De themadiscussies werden in samenwerking met het LOOL (Landelijk Overleg Opleidingen Logopedie) georganiseerd. In totaal bogen zo’n 500 logopedisten zich deze zomer over de thema’s innovatie, samenwerking, vakinhoud en de toekomst van logopedie.

Innovatie

Vanuit de antwoorden die de deelnemers aan de themadiscussies hebben gegeven komt duidelijk naar voren dat logopedisten de toegevoegde waarde van innovaties in het vakgebied zien. Er worden relevante voordelen genoemd als tijdbesparing, kwaliteitsverbetering, kostenbesparing en motivatie verhogend. Tegelijkertijd lezen we tussen de regels door een weifelende houding ten opzichte van innovaties. Op de vraag welke innovaties aanspreken wordt met gemak een groot aantal ontwikkelingen genoemd, zoals eHealth, virtual reality en robotica. Meest genoemde relevante innovatie zijn apps. Logopedisten weten wat er ‘te koop’ is, maar de beschikbare middelen worden nog niet in groten getale ingezet. Bij het invullen van de wensen wordt duidelijk dat het hen aan een totaalbeeld ontbreekt, hoe het vak in perspectief te plaatsen en aan te sluiten op de toekomst.