Log in

In de cao PO 2019-2020 is afgesproken dat alle werkgevers in het primair onderwijs het functiehuis voor het onderwijsondersteunend personeel herzien en actualiseren. Dit geldt dus ook voor alle functies die logopedisten vervullen. Een uitzondering geldt voor werkgevers die hun functiehuis recentelijk nog hebben geactualiseerd. Betrokken logopedisten hadden vóór 1 november 2020 een voorstel voor de nieuwe functie en inschaling moeten krijgen.

De NVLF wilde graag weten wat het effect van deze herziening is voor haar leden en hoe het proces is verlopen. Onder de leden die werkzaam zijn in het onderwijs  is daarom eind 2020 een peiling over dit onderwerp uitgezet. We ontvingen 94 reacties.

Uit de peiling blijkt dat in een derde van hen (nog) geen aanbod heeft ontvangen, bij de helft loopt dat proces wel. Bij zo’n 15% is er dus in het geheel geen sprake van aanbod van actualisatie van de functie. Een behoorlijk deel van de werkgevers is de afspraak om dit proces voor 1 november 2020 af te ronden