Log in
In de zomer heeft het bureau van de NVLF een enquête uitgezet onder solopraktijkhouders. Het bestuur wilde namelijk graag weten wat hun wensen met betrekking tot ondersteuning vanuit de NVLF zijn. We delen graag de resultaten van deze enquête.

Wie zijn solopraktijkhouders?
Onder solopraktijkhouders verstaat de NVLF logopedisten in de vrije vestiging zonder personeel.  Het idee was dat zij misschien andere wensen hebben dan de praktijkhouders met medewerkers in loondienst.

De afgelopen jaren heeft het bestuur weleens signalen gekregen dat zij tegen solopratijkhouders zou zijn. Dat is pertinent onjuist. Zij zijn even belangrijk als praktijkhouders met medewerkers in loondienst.

Respons

Van de +/-  800 solopraktijkhouders die lid zijn van de NVLF, hebben 200 de enquête ingevuld. Een hoge respons van 25%.

Wie hebben gereageerd?

In onderstaand figuur zie je meer informatie over de leeftijd van de solopraktijkhouders.