Lees verder
Vorige maand vroegen we jullie voor de derde keer ons te laten weten wat de effecten zijn van het coronavirus op logopedische behandelingen. Inmiddels hebben we de resultaten van deze derde enquête naast die van de tweede gelegd en met elkaar vergeleken. Lees hier wat opviel.
  • Iets minder afmeldingen of het niet kunnen behandelen van patiënten n.a.v. het coronavirus: van 97,9% naar 91%;
  •  Kon in de periode maart-april nog bij ruim 30% van de ondervraagde logopedisten (30,8%) meer dan de helft van de behandelingen niet doorgaan. In de periode maart-juni was dat bij 14,2%;
  • In de periode maart-april was bij 93,6% van de ondervraagde logopedisten een afname te zien in het aantal aanmeldingen van nieuwe patiënten. In de  periode maart-juni was dat iets minder het geval, namelijk bij 86%;
  • Had in de periode maart-april nog bijna 70% van de ondervraagde logopedisten (68,6%) te maken met meer dan de helft minder aanmeldingen van nieuwe patiënten per week t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. In de periode maart-juni was dat bij een stuk minder ondervraagde logopedisten het geval: 42,1%;
  • Behandelde in de periode maart-april nog 60,5% uitsluitend via telelogopedie, in de periode maart-juni was dat veel minder het geval, namelijk 5,8%;
  • Het aantal praktijken met een wachtlijst nam in de periode maart-juni (43,2) licht toe t.o.v. de periode maart-april (41%).

Deze cijfers nemen we mee in onze gesprekken met onder andere zorgverzekeraars en het ministerie van VWS. Daarom is de vragenlijst met name gericht op de eerste lijn. Ook delen we de resultaten met het RIVM, dat van het ministerie van VWS de opdracht heeft gekregen de bredere (indirecte) impact van COVID-19 op de volksgezondheid te onderzoeken. Een essentieel onderdeel hiervan vormt de impact van COVID-19 op de uitgestelde, afgeschaalde en vermeden reguliere zorg.

We willen alle logopedisten die de enquête hebben ingevuld hartelijk bedanken voor hun medewerking.