Log in
Na de contracteringsperiode voor 2021 vroegen we praktijkhouders ons te laten weten met welke zorgverzekeraars zij overeenkomsten hebben getekend en met welke niet. Lees hier de resultaten.

Uit de resultaten van deze enquête, die door 139 logopedisten is ingevuld, blijkt dat 56,2% een contract heeft getekend met alle zorgverzekeraars. Twee jaar geleden, bij de contractering voor 2019, toen we deze enquête ook hielden onder praktijkhouders, was dat nog 64,4%.

Ook vroegen we welke contacten niet zijn ondertekend. 17,5% van de respondenten heeft met geen enkele zorgverzekeraar een contract getekend. Dat was voor 2019 nog 13,0%.

Trend?
Op basis van de respons kunnen we geen stellige conclusies trekken, maar er lijkt een trend zichtbaar: logopedisten lijken minder contracten tekenen met de zorgverzekeraars. Er lijkt kritischer te worden gekeken naar welke overeenkomsten men tekent en welke niet.
Omdat we niet 100% zeker zijn van de representativiteit van de respondenten, zijn we echter voorzichtig in het trekken van conclusies.

Hulpmiddel
We willen iedereen die de moeite heeft genomen deze enquête in te vullen nogmaals bedanken. Deze resultaten geven ons meer