Log in
Het vorige week gepubliceerde rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de paramedische beroepen (de Monitor) heeft tot uiteenlopende reacties geleid. De NVLF is, net als andere organisaties van zorgverleners, teleurgesteld over de inhoud. Zorgverzekeraars leggen echter de nadruk op de wens van de NZa voor duidelijker criteria om de kwaliteit van de zorgverlening te beoordelen. Hieronder een samenvatting van uiteenlopende reacties.
Redactie

Grote teleurstelling dat de NZa geen uitspraak doet over de tarieven en het terugdringen van de werkdruk. Dat is in één zin samengevat de belangrijkste reactie van het Paramedisch Platform Nederland (PPN). De reactie is opgesteld in nauwe samenwerking met de NVLF. In onze extra nieuwsbrief van afgelopen donderdag 18 april is hierover bericht. Volgens de NVLF geeft de NZA-Monitor geen antwoord op de voornaamste problemen die paramedici in het dagelijks werk ervaren. Gelukkig komt er binnenkort een onafhankelijk kostenonderzoek.

Gesprek met minister

Voor woensdag 24 april 2019 staat een overleg gepland tussen vertegenwoordigers van de paramedische beroepsorganisaties en minister Bruins voor Medische Zorg. Het NZa-rapport staat op de agenda van het overleg. Namens de PPN-partners zal de voorzitter de visie van de beroepsgroepen nog eens verwoorden. Voor dit gesprek heeft de NVLF een inbreng geleverd. Ook is er vorige week contact geweest tussen de voorzitters van de NVLF en de fysiotherapeutenkoepel KNGF (die geen onderdeel uitmaakt van PPN). De druk