Log in
Een van de voorwaarden voor het aanvragen van de meerkostenregeling is een UBO-registratie (Ultimate Beneficial Owner). Heb je deze registratie nog niet, geef dat dan zo snel mogelijk door aan Vektis. Vektis heeft daar eind april een bericht over gestuurd.

Let op: Dit geldt niet voor alle praktijken. Eenmanszaken hoeven bijvoorbeeld geen UBO aan te vragen. Als je geen mail of brief van Vektis hebt ontvangen, is de UBO bekend of niet nodig en is er dus geen actie vereist van jouw kant.

Veel gestelde vraag over de UBO
Verschillende leden hebben ons deze vraag gesteld: Er ligt nog een wetsvoorstel over de UBO bij de Eerste Kamer. Hoe zit dat? Moet/Kan ik dan wel een UBO aanvragen?

De NVLF heeft het lobbybureau waar we mee samenwerken om een reactie gevraagd op de vragen:
Is de UBO nu wel of niet door de Eerste Kamer goedgekeurd? Zo nee, mag een zorgverzekeraar een UBO dan wel verplichten?

Het lobbybureau heeft ons het volgende laten weten:

Register
Het wetsvoorstel waar de NVLF naar verwijst is de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (