Log in
Kamerlid Lilian Marijnissen (SP) heeft tijdens het debat over Corona deze week samen met de PvdA, GroenLinks, 50PLUS en kamerlid Van Kooten-Arissen een motie ingediend over verlenging van de paramedische herstelzorg voor ex-COVID patiënten.

In deze motie verzoekt zij de minister om de termijn van vier maanden (waarbinnen ex-COVID patienten zich na de acute fase voor de regeling moeten melden) te verlengen of te schrappen. Daarnaast verzoekt de motie om de verwijzing die nodig is om voor verlenging van de herstelzorgregeling in aanmerking te komen, niet meer door een medisch specialist, maar door de huisarts te laten geven. Hoewel de minister Van Ark deze motie ontraadde, stemde een meerderheid van de Kamer vóór de motie.

Wat betekent dit?
Dit betekent nog niet dat de herstelzorgregeling daadwerkelijk wordt aangepast. De minister zal in een brief aan de Tweede Kamer meedelen of en zo ja, op welke manier zij de motie uitvoert. Tot die tijd blijft de periode van vier maanden gelden en moeten patiënten voor verlenging nog steeds een verwijzing van de medisch specialist krijgen.